You are currently viewing Relacja z I spotkania Ligi BOCCIA w ramach projektu realizowanego z dotacji Samorządu Gminy Rędziny

Relacja z I spotkania Ligi BOCCIA w ramach projektu realizowanego z dotacji Samorządu Gminy Rędziny

 W dniu 27 kwietnia 2012 r. podopieczni Stowarzyszenia „Dar Serca” wraz z opiekunami uczestniczyli w pierwszym spotkaniu szkoleniowym, przygotowującym do utworzenia Ligi BOCCIA na terenie gminy Rędziny. O godz. 17 przyjechaliśmy autokarem do pięknej Gminnej Hali Sportowej w miejscowości Konopiska na zaproszenie Prezesa Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ruchowo ich Rodzin i Przyjaciół „Prometeus” Pana Waldemara Trószyńskiego.

Członkowie tamtejszego Stowarzyszenia mają już znaczące doświadczenie w organizacji zawodów gry w BOCCIA, natomiast podopieczni mogą poszczycić się osiągnięciami w tej paraolimpijskiej dyscyplinie sportu.
Po krótkim powitaniu, zaczęliśmy rozgrzewkę. Następnie trenerzy Ligi BOCCIA Państwo Maja i Waldemar Trószyńscy prowadzili równolegle dwa mini turnieje, w których brały udział łącznie 4 drużyny o zmiennym składzie osobowym. Każdy chętny mógł wziąć udział w rozgrywce.
Opiekunowie, oraz podopieczni, którzy zmęczyli się wcześniej odpoczywali na trybunach, obserwując zmagania swoich koleżanek i kolegów. Trzyosobowe zespoły tworzyli podopieczni ze Stowarzyszenia „Dar Serca” i „Prometeus”. Nauka reguł gry w BOCCIA odbywała się w przyjaznej atmosferze poprzez czynny udział w grze.
Dla naszych podopiecznych był to pierwszy kontakt z tą dyscypliną sportu.
Na zakończenie spotkania wszyscy chętni mogli wziąć udział w pokazie samoobrony dla osób niepełnosprawnych. Pan Waldemar Trószyński przedstawił nam podopiecznych swojego Stowarzyszenia, dla których gra w BOCCIA okazała się jedną z metod rehabilitacji i terapii m.in. poprzez zwiększenie umiejętności koncentracji uwagi na wykonywaniu zadań.
Po trzech godzinach wspólnych zabaw sportowych pożegnaliśmy się z członkami Stowarzyszenia „Prometeus” wyrażając nadzieję, że za jakiś czas będziemy mogli odwdzięczyć się i zaprosić ich do wspólnej gry w BOCCIA na Hali Sportowej w Rędzinach.
W drodze powrotnej wszyscy stwierdzili, że gra w BOCCIA jest bardzo interesująca i wymaga bardziej spostrzegawczości, koncentracji uwagi, umiejętności pracy zespołowej oraz planowania kolejnych rzutów niż wysiłku fizycznego.
Niewielki rozmiar i ciężar piłek do gry w BOCCIA tzw. bil sprawia, że wysiłek fizyczny jest umiarkowany, co istotne w przypadku osób niepełnosprawnych z różnymi stopniami niedowładu. Dlatego też uznaliśmy, że ta dyscyplina sportu będzie najbardziej odpowiednia dla większości z naszych podopiecznych.