You are currently viewing Przystąpiliśmy do Polskiego Związku Bocci

Przystąpiliśmy do Polskiego Związku Bocci

Informujemy, że Stowarzyszenie „Dar Serca” przystąpiło do Polskiego Związku Bocci.
Poniżej zamieszczamy fragment dokumentu potwierdzającego przyjęcie naszej organizacji w poczet członków.
Pozostała część strony dokumentu zawierała informacje istotne tylko dla Zarządu (korespondencja wewnętrzna), dlatego nie została opublikowana.

Zarząd Stowarzyszenia „Dar Serca”