Informacja o terminie Walnego Zebrania 2020

Informujemy Członków Stowarzyszenia „Dar Serca”, że w dniu 30 czerwca 2020 r. (tj. wtorek) o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej im. K. Pułaskiego w Rędzinach ul. Działkowiczów 3 (siedziba Stowarzyszenia) odbędzie się Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków.

Obecność obowiązkowa.

Zarząd Stowarzyszenia „Dar Serca”.