INFORMACJA O ZBIÓRCE NA PIELGRZYMKĘ

Informujemy uczestników pielgrzymki do Krakowa-Łagiewnik,
że zbiórka odbędzie się
2 kwietnia 2011 r. (sobota) o godz. 6.30
przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach ul. Mickiewicza 7.

Prosimy o punktualne przybycie.

Zarząd Stowarzyszenia „Dar Serca”