You are currently viewing Podziękowanie za dofinansowanie

Podziękowanie za dofinansowanie

Zarząd Stowarzyszenia „Dar Serca” pragnie złożyć serdeczne podziękowania Wójtowi Gminy Rędziny Panu mgr inż. Waldemarowi Chmielarzowi oraz Radnym Gminy Rędziny kadencji 2006-2010 za dofinansowanie z budżetu gminy udzielone naszemu Stowarzyszeniu na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Rędziny.