Podziękowanie za dofinansowanie

Podziękowanie za dofinansowanie

Zarząd Stowarzyszenia „Dar Serca” pragnie złożyć serdeczne podziękowania Wójtowi Gminy Rędziny Panu mgr inż. Waldemarowi Chmielarzowi oraz Radnym Gminy Rędziny kadencji 2006-2010 za dofinansowanie z budżetu gminy udzielone naszemu Stowarzyszeniu na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Rędziny.

Close Menu