You are currently viewing Podziękowanie za 1% podatku za 2017 r.

Podziękowanie za 1% podatku za 2017 r.

Dobro raz okazane, zawsze do Ciebie powróci”

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca” składa serdeczne podziękowania Przyjaciołom, Sympatykom i wszystkim osobom, które przekazały naszej organizacji 1% swojego podatku dochodowego za 2017 r.

Zachęcamy osoby, które już przekazywały nam 1% podatku oraz osoby, które jeszcze tego nie uczyniły do wyboru Stowarzyszenia „Dar Serca” podczas wypełniania formularzy PIT za 2018 r.

 

Nasz nr KRS 0000293444

Zapewniamy, że wszystkie pozyskane środki pieniężne zostaną wykorzystane zgodnie z celami statutowymi na rzecz wspierania rehabilitacji, integracji społecznej, a także organizacji różnych form aktywności kulturalnej, sportowej, edukacji ekologicznej oraz turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych.

Serdecznie dziękujemy Państwu za otwartość na potrzeby innych ludzi i wspaniałomyślność. Dzięki Państwa pomocy dotychczas uczyniliśmy wiele dobrego, a w przyszłości chcemy zrobić jeszcze więcej!

Z wyrazami szacunku i wdzięczności

Zarząd Stowarzyszenia „Dar Serca”