You are currently viewing PODSUMOWANIE AKCJI CHARYTATYWNEJ „ZAJĄCZEK”

PODSUMOWANIE AKCJI CHARYTATYWNEJ „ZAJĄCZEK”

W dniach 12 – 20.03.2010 nasze Stowarzyszenie przeprowadziło na terenie gminy Rędziny akcję charytatywną pod hasłem „Zajączek” polegająca na zbiórce żywności i datków pieniężnych, przeznaczonych na paczki świąteczne dla podopiecznych. Zbiórka żywności odbywała się podstawie zezwolenia, wydanego przez Wójta Gminy Rędziny. Zbiórka polegała na pisemnych prośbach, kierowanych do poszczególnych firm i zakładów pracy z terenu objętego działaniem. W wyniku akcji zebrano 1000 złotych, jako darowizny pieniężne przekazane bądź to na konto organizacji lub bezpośrednio do kasy Stowarzyszenia.
W wyniku akcji zebrano również dary żywnościowe.

 

W naszej akcji wzięły udział następujące firmy:
– Cementownia Rudniki S.A.
– „Remur – Rudniki” sp. z o.o.
– Goliard sp. z o.o.
– „Zampol” Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne
– Młyn – Kaszarnia we Mstowie
– „Jaskółka” Firma Handlowa – sklep w Rędzinach – Osiedlu
– „On Ona Ono” Sklep Przemysłowy Płuska S. w Rędzinach
– Firma Handlowa Jolanta Chojnacka
– Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Dąstal
– Salon Fryzjerski M. Sarna

Uroczyste rozdanie paczek odbyło się 29 marca 2010 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Rędzinach. Zaproszeni zostali, oczywiście oprócz członków Stowarzyszenia, także przedstawiciele Urzędu Gminy oraz reprezentanci darczyńców biorących udział w akcji.

Wszystkich zgromadzonych serdecznie powitała Pani Joanna Kmiecik.
Prezes Stowarzyszenia podkreśliła, że tak jak poprzednie akcje charytatywne organizowane przez nas, tak i ta nie zakończyłaby się sukcesem bez ogromnego wsparcia udzielanego nam przez firmy prywatne, samorząd oraz mieszkańców gminy.
Ogromne podziękowania dostali także przedstawiciele palcówek oświatowych z terenu gminy Rędziny – w szczególności Dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkolno -Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudnikach oraz Szkoły Podstawowej im. K. Pułaskiego w Rędzinach.
Nie zapomniano także o Gminnym Ośrodku Kultury, którego drzwi są zawsze otwarte na wszelkie inicjatywy „Daru Serca”. Tutaj podziękowania złożono na ręce Pani Dyrektor Jolanty Brzozowskiej – Ciury.
Następnie zebrani obejrzeli wspaniałe przedstawienie teatralne pod tytułem „Bajka o zajączku”, przygotowane przez uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudnikach pod kierunkiem Pani Igi Długoszewskiej – Zawadzkiej oraz Pani Agnieszki Krzynowek. Młodzi aktorzy zachwycili wszystkich obecnych profesjonalizmem i niesamowitym wyczuciem roli. Oklaskom nie było końca.
Następnie nasi podopieczni zostali zaproszeni do odbioru paczek wielkanocnych, przygotowanych z pozyskanych darów. Na tym uroczystość – podsumowanie akcji „Zajączek” zakończono.