Pielgrzymka na Jasną Górę

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że pielgrzymka członków i sympatyków Stowarzyszenia „Dar Serca” na Jasną Górę odbędzie się w sobotę 8 września 2012 roku. Zbiórka o godzinie 7 pod Kościołem św. Otylii w Rędzinach.

Serdecznie zapraszamy!