You are currently viewing Jurajska Integracja Terenowa 4×4 OFF ROAD

Jurajska Integracja Terenowa 4×4 OFF ROAD

W dniu 29 maja 2016 r. podopieczni Stowarzyszenia „Dar Serca” wraz
z opiekunami oraz goście wzięli udział w imprezie pn. „Jurajska Integracja Terenowa 4×4 OFF ROAD” zorganizowanej przez Ekipę Jurajską na rzecz podopiecznych naszego Stowarzyszenia na terenie przed budynkiem Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach -Osiedlu.

 O godz. 11.30 Pani Joanna Kmiecik – Prezes Stowarzyszenia „Dar Serca” powitała wszystkich obecnych i poinformowała jaki był cel zorganizowanego przedsięwzięcia, a była nim oprócz dobrej zabawy także możliwość udzielenia pomocy osobom niepełnosprawnym poprzez dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla naszych podopiecznych. Pomóc można było poprzez wzięcie udziału w licytacji lub przekazując darowiznę do odpowiednio oznakowanej skarbonki. Zbiórki w naszym imieniu podjęli się członkowie Ekipy Jurajskiej z Fundacji „JURA”.

Potem na scenę kolejno wchodzili soliści z Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach, aby zaprezentować program artystyczny przygotowany pod kierownictwem nauczyciela Pani Agnieszki Krzynowek. Po występie dzieci na scenę weszła Pani Anna Karyś, która przepięknie zaśpiewała kilka piosenek m.in. „Człowieczy los”, „Ja się boję sama spać”, „List do matki”. Jesteśmy wdzięczni, że Pani Anna pomimo swojej niepełnosprawności po raz kolejny znalazła czas, aby poprzez swój śpiew przekazać naszym podopiecznym dużo pozytywnej energii i udowodnić, że realizacja swoich pasji i marzeń jest możliwa wbrew przeciwnościom losu, jeśli będziemy mieć wsparcie najbliższych oraz ludzi dobrej woli.

Po niej na scenie pojawił się Pan Maciej Juszczyk i pokazał zebranym zestaw kroków
w tańcu Zumba. Dla miłośników innych gatunków muzycznych swoje utwory zaprezentowała Orkiestra Dęta z Rędzin.

O godz. 14 rozpoczęła się licytacja darów przygotowanych przez naszych sponsorów oraz prac plastycznych wykonanych przez podopiecznych Stowarzyszenia „Dar Serca”. W międzyczasie najmłodsze dzieci mogły korzystać z dmuchanych zjeżdżalni, nieco starsze z jazdy konnej, oczywiście do czasu zanim zaczął padać deszcz, którego wystąpienie wymusiło pewne zmiany
w harmonogramie imprezy, ale jej nie przerwało.

Do wieczora trwały koncerty na scenie pojawili się: Marcin Czerwiński, Łukasz Wierzba, zespoły YellowPot, LastRoad, oraz gościnnie Ana Andrzejewska.

Samorząd Gminy Rędziny ufundował puchary dla uczestników zawodów 4×4 OFF ROAD oraz upominki dla artystów występujących na scenie. Rodzice naszych podopiecznych przygotowali słodki poczęstunek.

Zarząd Stowarzyszenia „Dar Serca” pragnie złożyć serdeczne podziękowania:

  • Wójtowi Gminy Rędziny Panu Pawłowi Militowskiemu za objęcie Patronatem honorowym tej imprezy oraz ufundowane pucharów i upominków,

  • Zastępcy Wójta Gminy Rędziny Panu Mariuszowi Spiechowiczowi za pomoc w organizacji tej imprezy,

  • Członkom Ekipy Jurajskiej za zainicjowanie i zorganizowanie akcji zbiórki pieniędzy,

  • Darczyńcom, którzy wsparli nasze działania,

  • Artystom występującym na scenie za zapewnienie oprawy muzycznej i świetnej zabawy dla publiczności,

  • Panu Andrzejowi Gajdzie z klubu sportowo-rekreacyjnego TKKF „PEGAZ” Częstochowa za ufundowanie przejażdżki konnej,

  • Rodzicom podopiecznych za zaangażowanie oraz pomoc organizacyjną, a także wszystkim innym osobom, które w jakikolwiek sposób pomogły w organizacji tego wydarzenia.

    Zdjęcia z tego wydarzenia