You are currently viewing Informacja

Informacja

  • Post category:Uncategorized

Pragniemy poinformować, że Zarząd Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca” w składzie: prezes Joanna Kmiecik oraz wiceprezes Piotr Dymicki wzięli udział w Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Częstochowskiego, które odbyło się dnia 19 października 2010 r. Podczas tego forum nastąpiłopodpisanie Deklaracji Współpracy Samorządu Powiatu Częstochowskiego z Organizacjami Pozarządowymi.