You are currently viewing Informacja o terminie Walnego Zebrania 2018

Informacja o terminie Walnego Zebrania 2018

Informujemy Członków Stowarzyszenia „Dar Serca”, że
w dniu 26 kwietnia 2017 r. (tj. czwartek) o godz. 17.00

w Szkole Podstawowej im. K. Pułaskiego w Rędzinach ul. Działkowiczów 3 (siedziba Stowarzyszenia) odbędzie się Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków.

Obecność obowiązkowa.

Zarząd Stowarzyszenia „Dar Serca”.