You are currently viewing Zadanie publiczne JEST OK! J-URAJSKA E-KONOMIA S-POŁECZNA T-ERAZ

Zadanie publiczne JEST OK! J-URAJSKA E-KONOMIA S-POŁECZNA T-ERAZ

  • Post category:aktualności

JEST OK! J-URAJSKA E-KONOMIA S-POŁECZNA T-ERAZ – to nazwa zadania publicznego, które realizuje – Śląska Fundacja Wspierania Rozwoju Społeczno-Zawodowego Juventas z siedziba w Częstochowie, dzięki otrzymanemu dofinansowaniu ze środków PFRON za pośrednictwem Samorządu Województwa Śląskiego.
Dwadzieścia pięć osób (20 osób z niepełnosprawnościami) -w tym podopieczni Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „DAR SERCA” z Rędzin, będzie uczestniczyć w dniach 6-7 listopada 2023 r. w wizycie studyjnej do podmiotów ekonomii społecznej na Jurze Krakowsko -Częstochowskiej, która ma na celu pokazać osobom niepełnosprawnym, że niepełnosprawność nie przeszkadza w tym, aby robić ciekawe rzeczy i kreatywnie spędzać czas, a jednocześnie zarabiać na tym. Jest to ekonomizacja i bycie przedsiębiorczym z zachowaniem wartości najwyższych – szacunku do człowieka, natury, zwierząt, ekologii i ekonomii. ekonomia społeczna na wsiach – dla człowieka i dla pieniędzy – jak można nauczyć się zarabiać, robiąc tylko to co chcemy i to co możemy z szacunkiem do tego co naturalne, bliskie człowiekowi, etyczne, ekologiczne i ekonomiczne.