Informacja o zmianie terminu Walnego Zebrania na 30 kwietnia 2013 r.

Informujemy Członków Stowarzyszenia „Dar Serca”, że
w dniu 30 kwietnia 2013 r. (tj. wtorek) o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej im. K. Pułaskiego w Rędzinach – Osiedlu ul. Działkowiczów 3 odbędzie się Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków.

Zarząd Stowarzyszenia „Dar Serca”