You are currently viewing Informacja o najbliższym spotkaniu Ligi BOCCIA

Informacja o najbliższym spotkaniu Ligi BOCCIA

Zapraszamy członków Stowarzyszenia „Dar Serca” wraz z opiekunami na kolejne spotkania Ligi BOCCIA.

Najbliższe odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2012 r. (tj.czwartek) o godz. 17.00 na Hali Sportowej w Rędzinach-Osiedlu.