You are currently viewing 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza (ang. International Volunteer Day, IVD),– święto obchodzone corocznie
5 grudnia ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 17 grudnia 1985 roku.

Stowarzyszenie „Dar Serca” pragnie złożyć serdeczne życzenia sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym wszystkim Wolontariuszom, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w pracę na rzecz podopiecznych naszego Stowarzyszenia.

Mamy nadzieję, że dobro okazane nam kiedyś do Was powróci.