Gramy w Boccię 2013

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z terenu Gminy Rędziny na otwarte treningi Boccia w każdy poniedziałek o godz. 17.00 do Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach. Treningi odbywają się w ramach projektu finansowanego przez Urząd Gminy w Rędzinach.

Zapraszamy

Informujemy, że w dniu 26.08.2013 r. trening nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Zarządu Stowarzyszenia „Dar Serca”