WAŻNA INFORMACJA -ZMIANA TERMINU ZEBRANIA!!!


W dniu 24.09.2010
o godz. 17.00 odbędzie się zebranie członków Stowarzyszenia Dar Serca .

Spotkanie odbędzie się w biurze Stowarzyszenia
ul. Mickiewicza 7 (budynek GOK – wejście z boku).

Obecność obowiązkowa z uwagi na konieczność omówienia istotnych zagadnień związanych z bieżącym funkcjonowaniem i dalszym rozwojem naszego Stowarzyszenia.

Serdecznie zapraszamy.