DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI STOWARZYSZENIA 2010 – PODSUMOWANIE

W środku mroźnej zimy w Gminnym Ośrodku Kultury w Rędzinach 06 lutego 2010 r. zgromadzili się ludzie o gorących sercach, którzy chcieli pomóc podopiecznym z DARU SERCA.Dzięki znakomitemu artyście Panu Andrzejowi Rybińskiemu,który wystąpił charytatywnie na zaproszenie Pani prezes Joanny Kmiecik mogliśmy posłuchać wielu znakomitych piosenek.Jednocześnie zaśpiewać z artystą,wzruszyć się i uśmiechnąć.

Punktem kulminacyjnym Otwartych Drzwi Stowarzyszenia, które prowadził nasz przyjaciel,człowiek o wielkiej wrażliwości i sercu Pan Bogdan Wąchała była licytacja prac plastycznych naszych podopiecznych.

Przebiegała ona bardzo dynamicznie ,a dzięki recenzjom naszej Pani plastyk Ani Ferdyczak, kwoty osiągały zawrotne wielkości.

Niewątpliwym sukcesem Imprezy było zaangażowanie wielu ludzi z różnych środowisk,zaangażowanie wszystkich członków Stowarzyszenia.Trzeba było przecież oprawić prace, wysłać e-maile, napisać zaproszenia, załatwić wiele telefonów, zanieść pisma, przygotować poczęstunek. Nieoceniona pomoc biurowa Pani Bożeny Cieślik, której bardzo dziękujemy.

Koncert Charytatywny, aukcja prac plastycznych przejdą do historii a wspomnienia będą jeszcze długo przewijać się w czasie towarzyskich rozmów i spotkań.
Dzięki wielkiej hojności zaproszonych gości udało nam się zebrać kwotę 3260,00 PLN (słownie trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych) w gotówce,pozostała kwota tj.900,00 PLN(dziewięćset złotych)wpłynie na konto stowarzyszenia.
Za państwa DOBROCZYNNOŚĆ- podziękowaniem niech będzie UŚMIECH naszych wychowanków.