You are currently viewing Informacja o terminie Walnego  Zebrania 9.06.2016 r.

Informacja o terminie Walnego Zebrania 9.06.2016 r.

Informujemy Członków Stowarzyszenia „Dar Serca”, że
w dniu 9 czerwca 2016 r. (tj. czwartek)
I termin o godz. 17.00,
II termin o godz. 17..30
w Szkole Podstawowej im. K. Pułaskiego w Rędzinach ul. Działkowiczów 3 (siedziba Stowarzyszenia) odbędzie się Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków.

Obecność obowiązkowa.

Zarząd Stowarzyszenia „Dar Serca”.