You are currently viewing Relacja z warsztatów plastycznych – listopad 2012

Relacja z warsztatów plastycznych – listopad 2012

W dniu 27 listopada 2012 r. podopieczni Stowarzyszenia „Dar Serca” wraz z opiekunami po raz kolejny spotkali się na warsztatach plastycznych prowadzonych przez doświadczoną instruktor zajęć manualnych Panią Barbarę Banasiak. To spotkanie było wyjątkowe, ponieważ Prezes Stowarzyszenia „Dar Serca” Pani Joanna Kmiecik oraz uczestniczący w warsztatach członkowie naszego Stowarzyszenia mieli okazję gościć Pana Karola Ostalskiego pełniącego funkcję doradcy ds. organizacji pozarządowych w Starostwie Powiatowym w Częstochowie. Nasz gość był pod wrażeniem zarówno wykonanych prac i zaangażowania włożonego w ich przygotowanie jak też samej idei organizacji tego typu przedsięwzięć.

Tematyka zajęć nawiązywała do zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Dzieci i młodzież niepełnosprawna wspierana przez opiekunów wykonali wspólnie piękne figurki aniołów z gliny i bałwanków z masy solnej. W przerwie podopieczni Stowarzyszenia otrzymali słodki poczęstunek. Rzeźby te wraz z przygotowanymi na wcześniejszych warsztatach bombkami zostaną zaprezentowane podczas planowanej na 2 grudnia br. wystawy prac osób niepełnosprawnych będącej ważną częścią imprezy Dnia Otwartych Drzwi Stowarzyszenia „Dar Serca” organizowanej pod hasłem „POZNAJMY SIĘ –BY ZROZUMIEĆ”.
Warsztaty mają na celu rozwijanie zdolności manualnych i wyobraźni naszych podopiecznych, natomiast organizacja wystawy służy do ukazania otoczeniu lokalnemu, że osoby niepełnosprawne potrafią ujawniać swoje talenty poprzez twórczość artystyczną, jeśli tylko stworzy się im odpowiednie warunki: instruktaż, przyjazną atmosferę i zaplecze materialne.