You are currently viewing Relacja z II spotkania Ligi BOCCIA w ramach projektu realizowanego z dotacji Samorządu Gminy Rędziny

Relacja z II spotkania Ligi BOCCIA w ramach projektu realizowanego z dotacji Samorządu Gminy Rędziny

W dniu 11 czerwca 2012 r. odbyło się drugie spotkanie mające na celu zachęcenie podopiecznych Stowarzyszenia „Dar Serca” do podejmowania ogólnej aktywności fizycznej oraz stopniowe zapoznawanie z zasadami gry w BOCCIA, a w późniejszym terminie utworzenie gminnej Ligi BOCCIA. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami mieliśmy okazję zaprosić Prezesa Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ruchowo ich Rodzin i Przyjaciół „Prometeus” Pana Waldemara Trószyńskiego na trening do naszej Hali Sportowej. Zaczęliśmy tradycyjnie od krótkiej rozgrzewki, następnie podzieliliśmy się na zespoły w skład, których weszli zarówno podopieczni jak i opiekunowie. Wspólnie wykonywaliśmy wiele ciekawych zadań z użyciem bil do gry w BOCCIA.
Wspólne ćwiczenia miały na celu rozwijanie umiejętności koncentracji i pracy w zespole, co w przypadku osób w różnym wieku i z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie zawsze jest zadaniem łatwym. Pan Waldemar Trószyński jest trenerem Ligi BOCCIA, więc ma duże doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi w swojej organizacji. Dzięki temu podopieczni naszego Stowarzyszenia bardzo dobrze się bawili, jednocześnie ucząc się podstawowych zasad i technik gry, natomiast opiekunowie mogli na kilka chwil zapomnieć o codziennych obowiązkach.
Po zakończeniu gry omówiliśmy ostatnie szczegóły naszego wyjazdu na turnus rehabilitacyjny do Dziwnówka. Wszyscy, a zwłaszcza nasi najmłodsi podopieczni już nie mogą doczekać się wspólnych zabaw na plaży.