Premiera spektaklu „Pożarcie królewny Bluetki”

W dniu 17 grudnia 2016 r. odbyła się długo wyczekiwana premiera spektaklu pt. „Pożarcie królewny Bluetki” w reżyserii Pana Bogdana Wąchały. W rolę aktorów wcielili się podopieczni Stowarzyszenia „Dar Serca” wspierani przez opiekunów i wolontariuszy z ZSP w Kościelcu. Przedstawienie teatralne było jednym z elementów realizacji zadania publicznego dofinansowanego ze środków Urzędu Gminy Rędziny pn. „Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej” – w obrębie tego zadania Stowarzyszenie „Dar Serca” zrealizowało w bieżącym roku projekt pn. „Organizacja cyklu zajęć i warsztatów rozwijających dla osób niepełnosprawnych”.

Zanim nastąpiła premiera odbyło się wiele prób teatralnych, zmian przydziału ról dla aktorów. Zostało wykonanych wiele prac przygotowawczych (wykonanie plakatu, elementów strojów, rekwizytów). Aż nadszedł ten dzień, w którym młodzi i ci trochę starsi adepci sztuki aktorskiej mogli pojawić się na scenie, aby zaprezentować swoje umiejętności przed licznie przybyłą publicznością. Ten spektakl był już trzecim od początku działalności Stowarzyszenia „Dar Serca” przedsięwzięciem teatralnym.

Zanim aktorzy weszli na scenę Pan Bogdan Wąchała powitał zebranych i powiedział kilka słów wstępu do zgromadzonej publiczności. Mówił m.in. o tym jakie intencje mieli członkowie Stowarzyszenia „Dar Serca” decydując się na wystawienie sztuki teatralnej dla lokalnej społeczności. A były to: chęć umożliwienia uczestnictwa w warsztatach teatralnych tym spośród podopiecznych Stowarzyszenia, którzy nie brali udziału w poprzednich przedstawieniach, wzmocnienie u nich pewności siebie i poczucia własnej wartości, a także sposób odwdzięczenia się uczniom rędzińskich szkół, którzy podczas poprzednich spotkań mikołajkowych i innych imprez wystawiali spektakle dla naszych podopiecznych.

Chwilę później scena należała do aktorów, którzy wspaniale odegrali swoje role. Poprzez swoją grę aktorską najlepiej jak umieli przekazywali różne emocje i postawy życiowe. Odwaga Pazia, który nie bacząc na grożące mu niebezpieczeństwo gotów był ruszyć do walki ze smokiem korzystając z wyczarowanej przez wróżki szczotki do zamiatania zamiast miecza kontrastowała z pozornym bohaterstwem, oddziału Siwobrodych, Karateków oraz Awanturników. Istotą spektaklu była pochwała prawdziwej odwagi, ośmieszenie aroganckiej postawy ludzi, którzy dla poklasku i podziwu prężą muskuły, a gdy przychodzi czas sprawdzenia ich zapewnień w sytuacji kryzysowej wtedy próbują szukać wymówek i usprawiedliwień, płaczą lub uciekają.

Za to ludzie, których od pierwszego spotkania posądzamy o działanie na naszą niekorzyść mogą okazać się całkiem sympatyczni. Smok ostatecznie okazał się jaroszem,
a straszenie pożarciem było tylko sprawdzianem odwagi Pazia i miłości Królewny, ku zaskoczeniu wszystkich zorganizowanym w porozumieniu z Dobrymi Wróżkami. Dodatkowym przesłaniem płynącym ze sceny była przestroga, aby nie odkładać na wiele lat wyznawania uczuć miłości i przyjaźni tylko z powodu różnego statusu społecznego.

Występ bardzo spodobał się publiczności. Dorośli docenili wkład pracy włożony w przygotowanie całego przedstawienia, umiejętność wcielenia się w podwójne role, lub parodiowanie zachowań przeciwnej płci. Natomiast sądząc po reakcjach, najmłodszym widzom najbardziej podobał się ruch sceniczny np. ucieczki pozornie odważnych bohaterów przed smokiem, popisy karateków.

W rolach głównych wystąpili: Oliwia Łeptuch (Królewna), Tomasz Chłąd (Paź), Kamil Gajda (Smok). W pozostałych rolach: Maria Dymicka, Marta Kapica, Zuzanna Kapica, Joanna Kmiecik (Dobre Wróżki), Patryk Dymicki, Robert Fikier, Wojciech Fikier, Tomasz Konieczny (Siwobrodzi i Karatecy), Wojciech Piotrowski (Siwobrody) oraz wolontariusze z ZSP w Kościelcu, Natalia Klimaszewska, Olga Kołomycew, Oliwia Witczak jako Awanturnicy.

Po zakończonym przedstawieniu Pani Joanna Kmiecik podziękowała sponsorom, którzy swoim wsparciem pomogli w przygotowaniu paczek mikołajkowych dla podopiecznych Stowarzyszenia „Dar Serca” i innych niepełnosprawnych. Podziękowania zostały przekazane dla:

  • Pana Mirosława Zasępy;

  • Pana Piotra Bąbelewskiego – Dyrektora Cementowni w Rudnikach – firma „CEMEX” Polska Sp. z o.o.;

  • Pana Tomasza Szymczyka – Prezesa firmy „Remur–Rudniki” Sp. z o.o.;

  • Pana Waldemara Chmielarza – Prezesa Zakładów Chemicznych „RUDNIKI” S.A..

Pani Joanna Kmiecik oraz wszyscy aktorzy podziękowali Panu Bogdanowi Wąchale za reżyserowanie spektaklu, cenne wskazówki podczas prób oraz wypożyczenie scenografii.
Podziękowania otrzymała także Pani Jolanta Brzozowska-Ciura – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach za udostępnienie Sali widowiskowej oraz pomoc organizacyjną. Pani Joanna Kmiecik wyraziła wdzięczność również innym osobom, które w jakikolwiek sposób poprzez pracę organizacyjną przyczyniły się do pomyślnej realizacji premiery sztuki teatralnej.

Po zakończeniu oficjalnej części spotkania podopiecznym Stowarzyszenia „Dar Serca” oraz innym zaproszonym osobom niepełnosprawnym zostały wręczone paczki mikołajkowe. Wszyscy obdarowani w doskonałych humorach wracali do domów, a aktorzy dodatkowo zadowoleni ze swojego występu wspominając zabawne momenty z prób teatralnych.

Zarząd Stowarzyszenia „Dar Serca” pragnie złożyć serdeczne podziękowanie dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za pomoc w realizacji sztuki teatralnej.

Zdjęcia z próby generalnej i premiery