Podziękowanie

Podziękowanie

Zarząd Stowarzyszenia “Dar Serca” pragnie złożyć serdeczne podziękowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udzielone naszemu Stowarzyszeniu wsparcie finansowe.

Close Menu