You are currently viewing Podziękowanie

Podziękowanie

Zarząd Stowarzyszenia „Dar Serca” pragnie złożyć serdeczne podziękowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udzielone naszemu Stowarzyszeniu wsparcie finansowe.