You are currently viewing Podziękowanie za otrzymany grant

Podziękowanie za otrzymany grant

Serdecznie dziękujemy Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” za przyznany naszemu Stowarzyszeniu grant na realizację projektu „Jesteśmy małą cząstką przyrody”. Dzięki temu nasi podopieczni będą mieli okazję podziwiać piękno krajobrazu Olsztyna podczas trzydniowego wyjazdu z elementami warsztatów teatralnych i plastycznych.

 

Zarząd Stowarzyszenia „Dar Serca”