You are currently viewing Informacja o terminie Walnego Zebrania 2017

Informacja o terminie Walnego Zebrania 2017

Informujemy Członków Stowarzyszenia „Dar Serca”, że
w dniu 25 kwietnia 2017 r. (tj. wtorek) o godz. 17.00

w Szkole Podstawowej im. K. Pułaskiego w Rędzinach ul. Działkowiczów 3 (siedziba Stowarzyszenia) odbędzie się Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków.

Obecność obowiązkowa.

Zarząd Stowarzyszenia „Dar Serca”.