You are currently viewing „Hej kolęda, kolęda…”

„Hej kolęda, kolęda…”

Wieczorem dnia 21 grudnia 2010 r. członkowie Stowarzyszenia „Dar Serca” spotkali się na spotkaniu wigilijnym w Szkole Podstawowej im. K. Pułaskiego w Rędzinach – Osiedlu.

Na początku spotkania Pani Prezes Joanna Kmiecik powitała wszystkich przybyłych. Następnie mieliśmy okazję posłuchać kolęd w wykonaniu uczennic tejże szkoły. Zgodnie z tradycją odczytaliśmy słowa Ewangelii św. Łukasza i złożyliśmy sobie świąteczne życzenia. Później zajęliśmy miejsca przy stole, aby wspólnie spożywać przygotowane przez każdego z członków pyszne potrawy wigilijne.

Pani Prezes podziękowała i wręczyła upominki tym spośród członków Stowarzyszenia, którzy najaktywniej zaangażowali się w różne formy pracy na rzecz naszego Stowarzyszenia. Wszyscy w doskonałych humorach przy śpiewie kolęd i rozmowach spędziliśmy ze sobą czas już planując kolejne spotkania przy innych okazjach.