You are currently viewing Zadanie publiczne: „WYRÓWNAĆ SZANSE SPOŁECZNIE I ZAWODOWO”

Zadanie publiczne: „WYRÓWNAĆ SZANSE SPOŁECZNIE I ZAWODOWO”

  • Post category:aktualności

WYRÓWNAĆ SZANSE SPOŁECZNIE I ZAWODOWO – to nazwa zadania publicznego, które realizuje – Śląska Fundacja Wspierania Rozwoju Społeczno-Zawodowego Juventas, dzięki otrzymanemu dofinansowaniu ze środków PFRON za pośrednictwem Samorządu Województwa Śląskiego.
W okresie 24 października do 15 grudnia 2023 r. dwadzieścia osób z niepełnosprawnościami -w tym 10 podopiecznych Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „DAR SERCA” z Rędzin, otrzyma wsparcie z zakresu zajęć aktywizacyjnych-w ramach których, będą realizowane zajęcia ruchowe w JURA CLUB, zajęcia z psychologiem oraz zajęcia z doradcą zawodowym a także kurs komputerowy.