Umowa z Wolontariuszem

Obowiązujące przepisy Ustawy, wymagają od korzystających ze świadczeń wolontariusza, aby w sytuacji kiedy okres współpracy jest dłuższy niż 30 dni, zawrzeć z nim porozumienie o współpracy na piśmie.
Poniżej przedstawiamy propozycję takiego porozumienia.
Oczywiście specyfika każdej organizacji i placówki korzystającej z pomocy ochotników, wymagać będzie dostosowania treści porozumienia do tych właśnie specyficznych warunków.
Warto również pamiętać, że jeżeli wolontariusz wyrazi życzenie, aby zawrzeć z nim porozumienie na piśmie, pomimo krótszego czasu pracy niż 30 dni, to mamy obowiązek, aby takie porozumienie z wolontariuszem podpisać.

 

POBIERZ:

UMOWA Z WOLONTARIUSZEM (Word)

UMOWA Z WOLONTARIUSZEM (PDF)

 

Źródło: www.wolontariat.org.pl