You are currently viewing Udział Sylwii i Michała w szkoleniu E-marketing

Udział Sylwii i Michała w szkoleniu E-marketing

W dniach 18 – 29 sierpnia 2014 r. w Falentach odbyło się szkolenie zawodowe pt.: „E- marketing”, w którym wzięło udział 10 uczestników projektu „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia poprowadził doświadczony trener Pan Paweł Bednarski. Z e-centrum w Rędzinach w szkoleniu wzięła udział Sylwia Nabrdalik wraz z opiekunem.

Podczas 60–godzinnego szkolenia uczestnicy otrzymali praktyczną wiedzę o nowych technologiach w marketingu internetowym, wyborze właściwej domeny internetowej, Google AdWords, wykorzystaniu portalu społecznościowego Facebook, sprzedaży internetowej itd.  Każda osoba biorąca udział w szkoleniu stworzyła własnego bloga oraz stronę internetową, która w przyszłości może stać się narzędziem do promocji własnej działalności gospodarczej lub innej aktywności na rynku pracy. W terminie 15-26 września br. w szkoleniu o tej samej tematyce wziął udział Michał Kmiecik, również uczestnik ww. projektu.