You are currently viewing Udział E-Centrum Rędziny w IWWASZ 11-14.08.2014 r.

Udział E-Centrum Rędziny w IWWASZ 11-14.08.2014 r.

W projekcie „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”, (współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego), realizowanym przez Fundację „Aktywizacja” i PFRON, troje jego Uczestników/czek a mianowicie: Sylwia Nabrdalik – podopieczna Stowarzyszenia „Dar Serca” oraz osoby niebędące członkami naszego Stowarzyszenia, ale przypisane do e-Centrum Rędziny: Pani Małgorzata Kocjan i Pan Jarosław Gradek wraz ze swymi Opiekunami wzięli udział w Integracyjnych Wyjazdowych Warsztatach Aktywizacji Społeczno-Zawodowej (IWWASZ), które odbyły się w dniach 11-14 sierpnia 2014 r. w Centrum Konferencyjnym „Falenty”, niedaleko Warszawy.  

O godz. 10.30 wyruszyliśmy wynajętym przez Organizatorów busem spod budynku Gminnego Ośrodka Kultury, aby po kilku godzinach jazdy dotrzeć do Centrum „Falenty”, w budynku, którego zostaliśmy wszyscy zakwaterowani. Tam również w kilku salach odbywały się warsztaty dla Uczestników, a także spotkania dla Trenerów i Trenerek samodzielności oraz Opiekunów.

Wieczorem odbyło się spotkanie inauguracyjne na początku, którego przekazano informacje organizacyjne, a chwilę później osoby należące do każdego z e-Centrów przedstawiły prezentacje multimedialne zawierające informacje nt. gmin na terenie, których działają poszczególne e-Centra, sposobów organizacji e-Centrów, przedstawienie Trenerów i Trenerek samodzielności, a także opisy sylwetek oraz zainteresowań Uczestników/czek warsztatów.

Kolejnego dnia w godzinach porannych Uczestnicy i Uczestniczki Projektu wzięli udział w warsztatach merytorycznych prowadzonych w małych grupach, podczas których wcielili się w role mieszkańców sześciu miasteczek położonych w różnych częściach Polski. Sylwia i Pan Jarosław poznali miasteczko o nazwie „Strumyk Górski”, a Pani Małgosia wybrała się w podróż do „Wierzbowej Doliny”.   

Opiekunowie oraz Trenerzy samodzielności uczestniczyli w przewidzianych dla nich spotkaniach, podczas których zapoznali się z informacjami od organizatorów oraz mieli możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń w opiece nad osobami niepełnosprawnymi, a szczególnie kwestii związanych z podjęciem przez ich podopiecznych pracy, barier społecznych, finansowych i psychologicznych ograniczających lub uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym podjęcie zatrudnienia, oceny działań podejmowanych w ramach projektu oraz działalności e-Centrów. Po południu odbyły się warsztaty integracyjne dla wszystkich Uczestników/czek warsztatów oraz spotkanie FOCUS dla Trenerów i Trenerek samodzielności. Wieczorem odbyła się wycieczka do Warszawy zorganizowana z inicjatywy reprezentacji jednego z e-Centrów. Z uwagi na późną porę zwiedzanie stolicy ograniczyło się do Starego Miasta, Zamku Królewskiego, zobaczenia Kolumny Zygmunta i pokazu fontann.

Trzeciego dnia pobytu odbyły się ostatnie warsztaty merytoryczne, a po południu Uczestnicy i Uczestniczki wzajemnie zaprezentowali sobie oraz zgromadzonym na auli Opiekunom i Trenerom samodzielności przygotowane pod kierunkiem Pracowników Fundacji „Aktywizacja” plastyczne prezentacje projektów sześciu miasteczek i swoich pomysłów na ich rozwój poprzez utworzenie spółdzielni socjalnych, których rodzaj działalności dostosowany był do kwalifikacji ich „pracowników” i lokalnych potrzeb. Uczestnicy omówili podział stanowisk jakie zajmowaliby, gdyby spółdzielnia w rzeczywistości prowadziła działalność. Później odbyło się spotkanie ewaluacyjne dla 15 Uczestników/czek Projektu wybranych przez Trenerów samodzielności spośród swojej reprezentacji e-Centrum. Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja połączona z zabawą taneczną dla wszystkich.

Ostatniego dnia w godzinach porannych dopełniliśmy formalności związanych
z wykwaterowaniem, Uczestnicy, Opiekunowie oraz Trenerzy samodzielności wypełnili ankiety ewaluacyjne i udali się do auli, gdzie nastąpiło formalne zakończenie warsztatów połączone z pokazem zdjęć wykonanych przez Organizatorów podczas całego pobytu.
Po oficjalnym pożegnaniu wszyscy stopniowo opuszczaliśmy budynek Centrum „Falenty”, aby kolejno odjechać busami w kierunku swoich e-Centrów.  Podczas naszego wyjazdu towarzyszyły nam e-Centra: Jedwabne, Dąbrowa Biskupia, Szadek, Ozorków I i II, Łańcut, Jeżowe, Gorzyce II, Świerklany, Skoczów I i II, Gołaszewo, Stępnica, Przemków, Jedlina Zdrój oraz Klukowo.