Sprawozdania za 2010 r., 2011 r., 2012 r., 2013 r., 2014 r., 2015 r.

Sprawozdanie za 2010 r. merytoryczne i finansowe

Sprawozdanie merytoryczne 2010 r.

rachunek wyników 2010 r.

Informacja dodatkowa 1

Informacja dodatkowa 2

Informacja dodatkowa 3

Informacja dodatkowa 4 ostatnia

Sprawozdanie za 2011 r. merytoryczne i finansowe

Sprawozdanie merytoryczne 2011 r.

bilans 2011 r.

rachunek wyników 2011 r.

informacja dodatkowa 2011 r.

Sprawozdanie za 2012 r. merytoryczne i finansowe

Sprawozdanie merytoryczne 2012 r.

Bilans 2012 r.

rachunek wyników 2012 r.

Informacja dodatkowa 2012 r.

Sprawozdanie za 2013 r. merytoryczne i finansowe

Sprawozdanie merytoryczne 2013 r.

Bilans 2013 r.

rachunek wyników 2013 r.

Informacja dodatkowa 2013 r.

Sprawozdanie za 2014 r. merytoryczne i finansowe

Sprawozdanie merytoryczne 2014 r.

Bilans 2014 r.

Rachunek zysków i strat 2014 r.

Informacja ogólna 2014 r.

Informacja uzupełniająca do bilansu 2014 r.

Sprawozdanie za 2015 r. merytoryczne i finansowe

Sprawozdanie merytoryczne 2015 r.

Bilans 2015 r.

Rachunek zysków i strat 2015 r.

Informacja ogólna 2015 r.

Informacja uzupełniająca do bilansu 2015 r.

Uwaga w przypadku braku możliwości zapoznania się z treścią sprawozdań na naszej stronie internetowej (niewłaściwy link, prace konserwacyjne/awaria strony) informujemy, że
sprawozdania merytoryczne i finansowe Stowarzyszenia „Dar Serca” były i są dostępne na stronie http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl*
*(dotyczy sprawozdań od 2011 r. i późniejszych)

Wystarczy polu wyszukiwania wpisać nasz nr KRS 0000293444