You are currently viewing Nasze spotkanie z delegacją z firmy CEMEX

Nasze spotkanie z delegacją z firmy CEMEX

W dniu 9 czerwca 2017 r. w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach – Osiedlu odbyło się spotkanie podopiecznych Stowarzyszenia „Dar Serca” i ich opiekunów z delegacją firmy CEMEX oraz Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”.

Zanim przybyli oczekiwani goście podopieczni i opiekunowie postanowili wspólnie pobawić się chwilę z użyciem chusty Klanzy. W ten sposób uczcili Dzień Przyjaciela. Zaraz potem przystąpili do wykonywania swoich prac w ramach warsztatów plastycznych.
Później Pani Joanna Kmiecik – Prezes Stowarzyszenia „Dar Serca” powitała serdecznie zaproszonych gości. Skład delegacji tworzyły Panie:

–       Martha Herrera – Dyrektor Globalny ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w centrali CEMEX w Meksyku;

–       Izabella Rokicka – Dyrektor ds. Komunikacji i Public Affairs, EUROPA i Polska,
Prezes Zarządu Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”;

–       Dominika Sztuka-Arak – Koordynator ds. Zarządzania Ryzykiem Biznesowym i Public Affairs, Członek Zarządu Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”;

–       Bożena Cieślik – Ambasador Wolontariatu Pracowniczego CEMEX Polska.

Następnie Pani Joanna Kmiecik opowiedziała krótko przybyłym Paniom o ogólnej działalności naszego Stowarzyszenia. Chwilę później wyświetlona została prezentacja multimedialna zawierająca informacje o współpracy Stowarzyszenia „Dar Serca” z firmą CEMEX Polska oraz Fundacją CEMEX „Budujemy Przyszłość” w okresie ostatnich 10 lat, czyli od początku powstania naszej organizacji.
Prezentację przygotował i omówił Pan Wojciech Piotrowski, szczegółowych informacji udzielała zebranym Pani Joanna Kmiecik. Obsługą prezentacji zajmowała się Pani Sylwia Nabrdalik.
Przedstawiona prezentacja bardzo spodobała się wszystkim uczestnikom spotkania. Nawet osoby, które mają bliższy kontakt z naszym Stowarzyszeniem były pozytywnie zaskoczone widząc podsumowanie jak wiele wspólnych projektów udało się dotychczas zrealizować w ramach grantów, które otrzymało Stowarzyszenie „Dar Serca” oraz przedstawiciele Wolontariatu Pracowniczego CEMEX Polska w wyniku uczestnictwa w konkursach organizowanych przez Fundację CEMEX „Budujemy Przyszłość”.
Dla Pani Marthy Herrery treść prezentacji oraz wypowiedzi uczestników spotkania zostały przetłumaczone na język angielski.

Finał prezentacji zbiegł się w czasie z zakończeniem warsztatów plastycznych. Zgodnie z planem wizyty delegacja firmy CEMEX wręczyła upominki podopiecznym naszego Stowarzyszenia. Zaproszeni goście otrzymali od nas podarunki na pamiątkę spotkania ze Stowarzyszeniem, a były to pięknie wyszywane poduszki oraz przygotowane podczas tych warsztatów papierowe kolorowe motyle.
Po wymianie podarunków, wpisach do księgi pamiątkowej i wykonaniu wspólnego zdjęcia spotkanie zostało zakończone.

Zarząd Stowarzyszenia „Dar Serca” pragnie złożyć serdeczne podziękowania całej delegacji firmy CEMEX za to, że spotkanie z naszymi podopiecznymi zostało uwzględnione w jednym z punktów harmonogramu wizyty oraz za obdarowanie ich nie tylko upominkami, ale zainteresowaniem zaprezentowaną przez nich twórczością i uśmiechem.

Dziękujemy również Dyrektor GOK w Rędzinach Pani Jolancie Brzozowskiej – Ciurze za pomoc organizacyjną i udostępnienie Sali na to spotkanie oraz instruktor Pani Marcie Jendrasiak za pomoc w prowadzeniu warsztatów plastycznych.

Zdjęcia