You are currently viewing Społeczna Odpowiedzialność Biznesu na przykładzie firmy Cemex Polska

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu na przykładzie firmy Cemex Polska

Niezmiernie istotne w życiu każdej społeczności, zwłaszcza mniejszej, żyjącej na terenach wiejskich, jest wsparcie ze strony dużych przedsiębiorstw. Firmy prężnie rozwijające się na rynku polskim mają potencjał i coraz częściej rosnące chęci na współdziałanie z lokalną społecznością, na działania zmierzające do pomocy osobom z niepełnosprawnością. Podejmują wysiłki na rzecz aktywizacji grup marginalizowanych społecznie. Włączają się w ochronę środowiska, a w swych działaniach maja na względzie interesy społeczne. Taki rodzaj strategii biznesowej nazywamy społeczną odpowiedzialnością biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility – CSR ). Przedsiębiorstwa biorące pod uwagę CSR w swej strategii biznesowej uwzględniają swoje otoczenie, lokalne społeczeństwo i środowisko naturalne w jakim prowadzą działalność.

Firmy, które działają według wyżej opisanej koncepcji to między innymi wyróżnione w artykule pana Pawła Łukasiaka (http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/56015) : Cargill, która wspiera Fundację „Pomóżmy Dzieciom Niepełnosprawnym w Wierzbicach”, czy bardziej znana wszystkim Telekomunikacja Polska S.A. i jej działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością w formie programu b-Link. Program pozwala korzystać z komputera za pomocą mrugnięć powiekami. Takich firm na polskim rynku, ku zadowoleniu społeczeństwa, jest coraz więcej. W ich poczet możemy wpisać również firmę prężnie funkcjonującą na rynku a mającą jeden ze swoich oddziałów w Gminie Rędziny – firmę Cemex Polska Sp. z o.o. Działa ona według koncepcji CSR.

Jej potencjał skierowany jest między innymi na zaangażowanie i pomoc lokalnej społeczności, w tym podejmowanie przedsięwzięć na rzecz osób z niepełnosprawnością zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Dar Serca”. Od lat wspierają Stowarzyszenie przez choćby takie działania jak przeprowadzane w latach ubiegłych akcje charytatywne na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia podczas Dnia Otwartych Drzwi Cementowni Rudniki. Również i w roku minionym firma ta włączyła się w działania na rzecz „Daru Serca”. To dzięki ich pomocy podopieczni Stowarzyszenia mogli udać się na wycieczkę w Pieniny. Nie zapomniano również o osobach z niepełnosprawnością w okresie świątecznym. Firma Cemex Polska Sp. z o.o. reprezentowana przez pana Dyrektora Piotra Bąbelewskiego zaprosiła na uroczyste spotkanie świąteczne panią Prezes Stowarzyszenia „Dar Serca” Joannę Kmiecik. Podczas spotkania Dyrektor zachęcał gości do zakupu świątecznych upominków wykonanych przez podopiecznych Stowarzyszenia. Kupno każdego upominku stało się cennym wkładem firmy Cemex Polska Sp. z o.o. w funkcjonowanie Stowarzyszenia. Okazane w ten sposób wsparcie jest dla podopiecznych niezmiernie ważne, gdyż pozwoli na realizacje wielu celów i założeń jak np. rehabilitacja osób z niepełnosprawnością czy ich aktywizacja. Zakup upominków miał również wymiar niematerialny. Każda sprzedana rzecz dawała do zrozumienia podopiecznym, że potrafią stworzyć coś, co podoba się innym, coś wartościowego. Miało to zapewne pozytywny wpływ na ich samoocenę.
Takim działaniem firma Cemex Polska Sp. z o.o. pokazała, że zasługuje na przyznany jej tytuł Lidera Społecznej Odpowiedzialności Dobra Firma 2012. W swych działaniach uwzględnia zasady ochrony środowiska a także buduje pozytywne więzi i relacje ze swoimi klientami, pracownikami oraz społecznością lokalną.
Mamy nadzieję, że firma Cemex Polska Sp. z o.o. nie będzie ustawała w swych działaniach na rzecz otaczającego ją społeczeństwa oraz, że jej działania będą wciąż spójne z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu.

Źródła:
www.niepelnosprawni.pl
www.cemex.pl
www.csr.biz.pl
www.wikipedia.pl
………………………………………………………………………………………………

Autorką powyższego tekstu jest Dorota Radecka – wolontariusz