You are currently viewing Relacja ze spotkania z wolontariuszami

Relacja ze spotkania z wolontariuszami

W przypadającym 3 grudnia 2010 r., Światowym Dniu Osób Niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej im K. Pułaskiego odbyło się spotkanie Zarządu Stowarzyszenia „Dar Serca” z nauczycielami i młodzieżą z terenu gminy Rędziny. Spotkanie zorganizowano pod hasłem: „Sam zdecyduj czy 5 grudnia będzie również Twoim świętem”, nawiązującym do obchodów Światowego Dnia Wolontariatu oraz podkreślającym takie cechy wolontariatu jak dobrowolność i świadoma działalność.

Gimnazjum nr 1 reprezentował Samorząd Szkoły wraz z opiekunem Panią Marią Musiał oraz Pani Renata Kowalczyk, Pani Agnieszka Ryś, Pani Patrycja Palacz, które pracują i opiekują się osobami niepełnoprawnymi. Spotkanie otworzyli Pani Joanna Kmiecik – prezes Stowarzyszenia „Dar Serca” oraz wiceprezes Pan Piotr Dymicki serdecznie witając wszystkich przybyłych, szczególnie młodzież. Doceniamy fakt, że pomimo wielu obowiązków szkolnych i domowych pragną poświęcić swój czas angażując się w pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej ze swojej okolicy. Udział w spotkaniu wzięli także członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Dar Serca” – Pani Edyta Gajda i Pan Wojciech Piotrowski.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, jednakże efekty będą zapewne widoczne w okresie późniejszym, gdyż miało ono charakter wstępny mający na celu przybliżenie zgromadzonym dotychczasowej działalności naszego Stowarzyszenia oraz najważniejszych zagadnień dotyczących wolontariatu. Pani prezes podkreśliła, jak odpowiedzialne zadania czekają tych, którzy chcą pomagać i działać w wolontariacie. Niektórzy spośród uczestników brali już udział jako wolontariusze w imprezach organizowanych przez „Dar Serca”. Osobom tym wręczone zostały certyfikaty potwierdzające ich działalność na rzecz naszych podopiecznych.

Podczas przygotowywania plakatu i prezentacji o wolontariacie przyjęto założenie, że większość zaproszonych osób nie miała wcześniej w ogóle kontaktu z pracą wolontarystyczną, lub miała ona charakter sporadyczny np. uczestnictwo w zbiórkach WOŚP.
Dlatego w prezentacji multimedialnej przygotowanej przez Pana Tomasza Sojdę i Pana Wojciecha Piotrowskiego przedstawiono tylko najważniejsze i aktualne kwestie związane z wolontariatem tj. wyjaśnienia pojęć: „wolontariat” i „wolontariusz”, prawa i obowiązki wolontariuszy, zasady etyczne zgodnie z ustawą z dn. 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
Wojtek wystąpił w roli prelegenta omawiając zagadnienia, które mogłyby budzić wątpliwości. Naszym zdaniem takie wprowadzenie pozwoli uniknąć potencjalnych nieporozumień wynikających z odmiennych wyobrażeń, co do zasad wolontariatu i rozpocząć współpracę z osobami wykazującymi się dużym zaangażowaniem i odpowiedzialnością.

Uczestnikom spotkania dziękujemy za tak liczne przybycie i rozumiemy, że potrzebujecie czasu na podjęcie ostatecznej decyzji i konsultacje z opiekunami w celu uzyskania ich zgody.
W przypadku dodatkowych pytań zarówno opiekunów jak i potencjalnych wolontariuszy zapraszamy do biura Stowarzyszenia. Aktualne terminy pracy biura dostępne są na naszej stronie internetowej.