You are currently viewing Relacja ze spotkania świąteczno-wigilijnego 2017

Relacja ze spotkania świąteczno-wigilijnego 2017

W dniu 17.12.2017 r. podopieczni Stowarzyszenia „Dar Serca” wraz z opiekunami uczestniczyli w spotkaniu świąteczno-wigilijnym, które odbyło się w Szkole Podstawowej im. K. Pulaskiego w Rędzinach-Osiedlu.

Gdy już wszyscy członkowie oraz zaproszeni goście zasiedli przy stolach Pani Prezes Stowarzyszenia „Dar Serca” powitała zebranych. Następnie nasz Przyjaciel Pan Bogdan Wąchała wygłosił wzruszający wiersz o spotkaniu wigilijnym pewnego człowieka ze swoją matką. Jednakże spośród słuchaczy z pewnością znalazł się ktoś, kto w strofach wiersza odnalazł odniesienie do swoich relacji z rodzicami.

Pani Joanna Kmiecik ponownie zabrała głos, aby podziękować sponsorom dzięki wsparciu, których to spotkanie mogło się odbyć. Podziękowania za przekazane wsparcie otrzymali:
– Państwo Krystyna i Mirosław Zasępa;

– Pan Piotr Bąbelewski – Dyrektor Cementowni Rudniki firma CEMEX Sp. z o.o.;

– Pan Tomasz Szymczyk – Prezes firmy „Remur – Rudniki”;

– Pan Waldemar Chmielarz – Prezes firmy Zakłady Chemiczne „Rudniki S.A.”;

– Pani Longina Gęsiarz (przewodnicząca) oraz pozostali członkowie Gminnej Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rędzinach;

– Pan Mariusz Szafraniec;

– Pan Andrzej Plaskacz –sklep „Jaskółka”;
– Pan Adam Pijanka –sklep „Maja”;

– Panowie Ireneusz i Zbigniew Topolscy – firma „FRUCTOP TOPOLSCY Sp. j.”

Pani Prezes Stowarzyszenia „Dar Serca” w imieniu członków Stowarzyszenia „Dar Serca” złożyła podziękowanie również za dotychczas otrzymane finansowe wsparcie lokalnemu Samorządowi:
– Wójtowi Gminy Rędziny Panu Pawłowi Militowskiemu oraz Z-cy Wójta Panu Mariuszowi Spiechowiczowi;

– Radnym Gminy Rędziny z reprezentowanymi w tym dniu przez Panią Sabinę Pożarlik i Panią Lidię Warwasińską;

– Pani Longinie Gęsiarz oraz Pani Annie Kwarta – pracownikom Urzędu Gminy Rędziny.

Kontynuując Pani Joanna Kmiecik podziękowała wszystkim osobom przekazującym na rzecz Stowarzyszenia „Dar Serca” 1% swojego podatku, a także wolontariuszom, stażystom oraz najbardziej zaangażowanym członkom naszego Stowarzyszenia. Podziękowała także za dotychczasową partnerską współpracę:

– Pani Jolancie Brzozowskiej – Ciurze – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury;
– Pani Barbarze Gołdzie – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

– Pani Agnieszce Ryś – (Dyrektor) oraz Pani Dorocie Łukasik– Z-cy Dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Rędzinach oraz dyrektorom i nauczycielom propagującym wolontariat w szkołach na terenie naszej gminy.

Następnie Pani Joanna Kmiecik poprosiła Wójta Gminy Rędziny Pana Pawła Malitowskiego o zapalenie symbolicznej świecy, odczytano fragment Pisma Świętego, wszyscy podzieliliśmy się opłatkiem składając sobie życzenia i zasiedliśmy do kolacji wigilijnej na którą  mamy naszych podopiecznych przygotowały rybę z kapustą i grzybami oraz ciasta. Zgodnie z obyczajem w naszym gronie nie zabrakło miejsca również dla odrobinę spóźnionych gości.

Gdy my degustowaliśmy potrawy i słodkości, Panowie Bogdan Wąchała i Piotr Dymicki z teatru „Małgo” zaprezentowali dla nas zabawny program artystyczny, po zakończeniu którego na Sali zjawił się długo wyczekiwany przez najmłodszych Święty Mikołaj i rozdał podopiecznym Stowarzyszenia ufundowane przez sponsorów paczki świąteczne.

Pani Prezes naszego Stowarzyszenia wraz z podopiecznymi wręczyła drobne upominki sponsorom, a także:

– Pani Bożenie Cieslik – ambasador Wolontariatu Pracowniczego firmy CEMEX Sp. z o.o.;

– Pani Dorocie Radeckiej oraz Pani Edycie Gajdzie – naszym wolontariuszkom.

Następnie Wójt Gminy Rędziny Pan Paweł Malitowski podzielił się z nami swoimi refleksjami na temat Stowarzyszenia „Dar Serca”, później Pani Joanna Kmiecik podziękowała wszystkim za przybycie i tak pozostając w świątecznej atmosferze opuściliśmy budynek szkoły, aby wkrótce zacząć przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia w swoich domach.

Zarząd Stowarzyszenia „Dar Serca”  pragnie serdecznie podziękować Radnej Pani Lidii Warwasińskiej za przekazanie kwoty 500 zł (pięćset) na rzecz naszego stowarzyszenia, natomiast Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za sfinansowanie programu artystycznego przedstawionego przez aktorów z teatru „Małgo”.