You are currently viewing Relacja z imprezy „RAZEM poznajemy naszą małą ojczyznę”

Relacja z imprezy „RAZEM poznajemy naszą małą ojczyznę”

W dniu 14 czerwca 2014 r. podopieczni Stowarzyszenia „Dar Serca”, ich opiekunowie wraz z grupą pełnosprawnych wolontariuszy uczestniczyli w imprezie plenerowej pod hasłem „RAZEM poznajemy naszą małą ojczyznę”. Uczestnicy wyjazdu są mieszkańcami gmin Rędziny i Kruszyna, natomiast spotkanie odbyło się na terenie gminy Miedźno. Wszystkie te jednostki samorządu terytorialnego należą do Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”. Celem wyjazdu była integracja osób sprawnych i niepełnosprawnych, a także  przełamywanie barier wśród pełnosprawnych uczestników w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi, promowanie zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturowych regionu.

Około godziny 9 wyruszyliśmy autokarem z Rędzin w kierunku Kruszyny, aby po drodze zebrać wszystkich uczestników oczekujących w wyznaczonych miejscach. Po kilkudziesięciu minutach podróży wysiedliśmy tuż przed budynkiem „Muzeum Kultury Przeworskiej i Izby Pamięci Bitwy pod Mokrą”. Pani Katarzyna Suchańska, która była naszym przewodnikiem zaprosiła nas najpierw do obejrzenia eksponatów we wspomnianym Muzeum. Podczas lekcji muzealnej opowiedziała nam krótko o wykopaliskach związanych z kulturą przeworską, a następnie bardziej szczegółowo o wydarzeniach historycznych związanych z działaniami wojennymi określanymi mianem „Bitwy pod Mokrą”, która miała miejsce 1 września 1939 r., a stoczona została pomiędzy Wołyńską Brygadą Kawalerii a Niemiecką IV Dywizją Pancerną. Dowiedzieliśmy się jak ważne znaczenie miała ta bitwa dla działań Wojska Polskiego w innych częściach naszego kraju i o tym, że Niemcy nie spodziewali się oporu na tym terenie, zwłaszcza ze strony pociągu pancernego „Śmiały”, który wspierał w walce pozostałe polskie oddziały. W międzyczasie na ekranie odtwarzany był film pt. „Bitwa pod Mokrą – Siła kawalerii” autorstwa B. Wołoszańskiego.
Oprócz możliwości słuchania i oglądania mieliśmy okazję na chwilę wziąć do swoich rąk kilka przedmiotów stanowiących elementy ubioru, wyposażenia i broni z okresu II wojny światowej m.in. plecak, manierki, menażki, siodło, pas na naboje, polski i niemiecki bagnet. Największe poruszenie zapanowało w naszej grupie, gdy Pani przewodnik wyjęła z gablotki karabin jednostrzałowy Mauser, mieliśmy możliwość przeładowania tej broni (pas i elementy metalowe zostały wykopane z ziemi, natomiast kolba jest repliką). Pani Kasia pokazała nam także niemiecki sztylet oraz naboje do karabinu jednostrzałowego i przeciwpancernego.
Po wyjściu z budynku Muzeum udaliśmy się na krótki spacer trasą questingową, na której musieliśmy zwracać uwagę na szczegóły, aby poprawnie rozwiązać zadanie i otrzymać pamiątkową pieczątkę. Najpierw weszliśmy do wnętrza drewnianego kościoła pw. Św. Szymona i Judy Tadeusza z 1708 r., który ocalał pomimo toczących się tam walk. Pani przewodnik opowiedziała o jego historii i znajdującej się wewnątrz tablicy pamiątkowej ufundowanej przez kombatantów.
Po opuszczeniu kościoła skierowaliśmy się w stronę pomnika, zatrzymując się na chwilę przed dziewięcioma tablicami, na których znajdowały się informacje o każdym z pułków walczących na tym obszarze. Później podeszliśmy obejrzeć z bliska „Pomnik Bohaterów Bitwy pod Mokrą”.

Druga część spotkania odbyła się w Ostrowach nad Okszą nad zbiornikiem wodnym, gdzie uczestnicy poznali zasady odpowiedzialnego zachowania się w wodzie, a następnie mieli możliwość skorzystania z rowerów wodnych lub pływania żaglówką sterowaną przez doświadczonych instruktorów. Potem udaliśmy się na pobliski plac, na którym podopieczni, ich opiekunowie i pełnosprawni wolontariusze wspólnie bawili się podczas gier ruchowych przygotowanych przez naszą wolontariuszkę Panią Dorotę Radecką. O to, aby każdy z uczestników miał siły do zabawy zadbali organizatorzy ze Stowarzyszenia ”Razem na wyżyny”.
Po kilku godzinach wspólnego odkrywania historii, relaksu na zalewie  i zabaw na placu pożegnaliśmy organizatorów i w dobrych humorach wyruszyliśmy autokarem w drogę powrotną. Zdążyliśmy dotrzeć do domów na czas, gdyż pogoda, która dopisywała nam podczas całej imprezy nagle uległa pogorszeniu i zaczął padać deszcz.  

Zarząd Stowarzyszenia „Dar Serca” pragnie złożyć serdeczne podziękowania:
– Zarządowi Stowarzyszenia ”Razem na wyżyny” za poczęstunek i miłą atmosferę podczas całej imprezy;
– Pani Katarzynie Suchańskiej za bardzo interesującą lekcję muzealną;
– Pani Dorocie Radeckiej za prace organizacyjne oraz prowadzenie gier ruchowych.