You are currently viewing Ratyfikacja Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Ratyfikacja Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Czwartek, 6 września 2012

Ratyfikacja Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Prezydent Bronisław Komorowski uroczyście ratyfikował w czwartek Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Podkreślił, że to ważny dokument nie tylko dla osób niepełnosprawnych, ale dla wszystkich Polaków, stanowi także wyzwanie do podejmowania dalszych zmian.

– Dziękuję wszystkim za uczestnictwo w tym szczególnym momencie, jakim jest zakończenie procesu ratyfikacji ważnej Konwencji Narodów Zjednoczonych – powiedział prezydent.

Podkreślił, że konwencja ważna jest nie tylko dla osób niepełnosprawnych, ale także dla wszystkich, którzy zmieniają nasze otoczenie, nasz kraj, nasz sposób myślenia, patrzenia na siebie nawzajem, na problemy innych ludzi.

Prezydent wyraził satysfakcję ze zmian, jakie dokonały się w Polsce w tym zakresie. Wskazywał też na zmiany, jakie nastąpiły w polskiej mentalności, a także zbudowanie wrażliwości dla spraw osób niepełnosprawnych. – Myślę, że to przede wszystkim zwycięstwo i sukces samych osób niepełnosprawnych, które potrafiły się zorganizować i budować zrozumienie, akceptację i wrażliwość w wielu polskich środowiskach . To sukces osób niepełnosprawnych i tych, którzy chcieli pomagać, wspierać, a jednocześnie czynić Polskę trochę lepszą, myślącą lepiej, mądrzej, serdeczniej o osobach znajdujących się w szczególnej sytuacji – zaznaczył Bronisław Komorowski.

Prezydent ocenił, że konwencja jest też nowym wyzwaniem. Jak zaznaczył, droga zmian się nie kończy, musimy tą droga iść dalej, konsekwentnie, także według wyznaczonego w dokumencie kierunku, dostosowując polskie prawo, budując w dalszym ciągu społeczną akceptację wrażliwość dla spraw osób niepełnosprawnych.

Zachęcał wszystkich do budowania takiej wrażliwości, takiego zrozumienia, które będzie owocowało coraz większymi możliwościami uczestniczenia osób niepełnosprawnych w życiu, w różnych jego aspektach.

Prezydent dziękował też zawodnikom, którzy zdobyli medale na XIV Paraolimpiadzie w Londynie. – To są medale wszystkich osób niepełnosprawnych w Polsce, bo są dowodem na to, że konsekwentną pracą, wysiłkiem, ale też poprzez życzliwość i zrozumienie innych można sięgać po największe sukcesy – ocenił Bronisław Komorowski.

– Nie byłoby dzisiejszej uroczystości, gdyby nie rosnąca świadomość dotycząca barier, jakie napotykają osoby niepełnosprawne, osoby z różnymi dysfunkcjami w życiu codziennym, w uczestnictwie i realizacji ich praw. Nie byłoby też tej uroczystości, gdyby nie wieloletnie działania przeciwdziałające stereotypom w dziedzinie niepełnosprawności – podkreślała Podsekretarz Stanu w Kancelarii.

Minister Irena Wóycicka przekazała też pozdrowienia od Pierwszej Damy Anny Komorowskiej.

Podczas uroczystości został wyświetlony krótki filmowy przegląd kampanii społecznych w Polsce dotyczących osób niepełnosprawnych.

W uroczystości wzięli udział kard. Kazimierz Nycz, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Jarosław Duda, pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Rzeczniczka Praw Obywatelskich Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, przedstawiciele środowisk osób niepełnosprawnych, posłowie, senatorowie, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, a także ministrowie w KPRP i doradcy prezydenta.

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. to pierwszy międzynarodowy akt prawny, który w sposób kompleksowy odnosi się do praw osób niepełnosprawnych. Jego istotą jest zapewnienie pełnego i równego korzystania z praw i podstawowych wolności człowieka wszystkim osobom niepełnosprawnym na równi z innymi. Polskie prawodawstwo zapewnia znakomitą większość praw zapisanych w Konwencji, jednak w codziennym życiu istnieje wiele barier, które uniemożliwiają realizację praw osób niepełnosprawnych, takich jak możliwość pełnego uczestniczenia w życiu obywatelskim i społecznym.

Ratyfikacja Konwencji ONZ nakłada obowiązek usuwania barier, które napotykają osoby niepełnosprawne w realizacji swoich praw. Państwa sygnatariusze tego dokumentu są bowiem zobowiązane do podjęcia wszelkich działań na rzecz urzeczywistniania postanowień Konwencji, monitorowania ich realizacji, a także upowszechniania jej zapisów w świadomości obywateli, także obywateli niepełnosprawnych. Dzięki temu możliwa będzie identyfikacja problemów, a także usuwanie przeszkód rzeczywistych i mentalnych, które stają na drodze realizacji praw osób niepełnosprawnych.

………………………………………………………………………………………………………..

Źródło: http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,2302,ratyfikacja-konwencji-onz-o-prawach-osob-niepelnosprawnych.html
Czas dostępu 10 stycznia 2013 r. godz. 17.30

Na stronie źródłowej znajdują się dodatkowo zdjęcia i film oraz istnieje możliwość odsłuchania powyższej informacji