You are currently viewing „Mikołajki jak z bajki” 11 grudnia 2011 r.

„Mikołajki jak z bajki” 11 grudnia 2011 r.

 

W grudniu br. przypadały ważne również dla Stowarzyszenia „Dar Serca” wydarzenia.
Pierwszym z nich był przypadający 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariatu. Drugim natomiast były Mikołajki.
Dzięki wolontariuszom – pracownikom Cemex Polska, którzy złożyli projekt na organizację Mikołajek nasi podopieczni cieszyli się z pięknych świątecznych paczek i pysznego poczęstunku. Nad realizacją projektu czuwała Pani Bożena Cieślik. Pomagały jej Panie: Barbara Szadkowska, Bogumiła Woźniak oraz Bożena Magiera.

Punktualnie o godzinie 16 Prezes Stowarzyszenia „Dar Serca” Pani Joanna Kmiecik powitała wszystkich zebranych i zaprosiła do wysłuchania koncertu kolęd w wykonaniu chóru „Basilica Cantans” Archikatedry i Wyższego Instytutu Teologii w Częstochowie, pod dyrekcją Pana Włodzimierza Krawczyńskiego. Koncert ten dedykowaliśmy dziękując wszystkim tym, którzy nas wspierali i nadal wspierają.

 

Następnym punktem spotkania był występ aktorów z teatru „Małgo” w sztuce pt. „Bajkowy przekładaniec” w reżyserii Pana Bogdana Wąchały. Spektakl był bardzo żywy, pełen humoru, a jednocześnie poruszający bardzo ważne życiowe sprawy tj. uczciwość i poszanowanie uczuć drugiego człowieka. Przedstawienie było finansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na zakończenie spotkania Prezes naszego Stowarzyszenia podziękowała wszystkim osobom, które poprzez wsparcie finansowe, lub prace przygotowawcze przyczynili się do organizacji tegorocznego spotkania mikołajkowego. W podziękowaniu Pani Prezes wręczyła tym osobom kwiaty i zaprosiła wszystkich zebranych na pyszny poczęstunek.
Szczególnie wiele ciepłych słów padło pod adresem wolontariuszy, którzy swoją pracą i poświęconym czasem zaangażowali się w pracę na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zarząd Stowarzyszenia „Dar Serca” pragnie złożyć serdeczne podziękowania:
Pracowniczemu wolontariatowi Cemex Polska oraz Fundacji Cemex „Budujemy Przyszłość” wraz z Dyrekcją Cementowni w Rudnikach,
Wójtowi Gminy Rędziny Panu Waldemarowi Chmielarzowi,
Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pani Annie Moroń-Mielczarek,
Państwu Krystynie i Mirosławowi Zasępa – Firma „Zampol”
Dyrekcji Zakładów Chemicznych w Rudnikach,
Dyrekcji Firmy „Remur”,
Dyrekcji Gminnego Ośrodka Kultury – Pani Jolancie Brzozowskiej-Ciura,
Przewodniczącemu Rady Gminy Rędziny Panu Romanowi Pakule,.
Pani Martynie Kuliś – Firma „Magia Kwiatów” w Rędzinach,
Panu Bogdanowi Wąchale i aktorom z Teatru „Małgo”.