You are currently viewing Projekt „Razem w przyszłość”- konsultacje z psychologiem

Projekt „Razem w przyszłość”- konsultacje z psychologiem

W dniu 17 listopada 2014 r. w ramach Projektu pn. „Razem w przyszłość” finansowanego z dotacji otrzymanej od Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”  podopieczni Stowarzyszenia „Dar Serca” wzięli udział w indywidualnych konsultacjach z psycholog Panią Katarzyną Budziałowską (psychoedu.pl).

Zarząd Stowarzyszenia „Dar Serca”