You are currently viewing Projekt „Fizyka i chemia – to interesujące”- wybór zestawów

Projekt „Fizyka i chemia – to interesujące”- wybór zestawów

W dniu 15 marca 2014 r. w ramach współpracy Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca” ze Szkołą Podstawową im. K. Pułaskiego w Rędzinach
– Osiedlu odbyło się kolejne spotkanie dla uczestników projektu pn. „Fizyka i chemia – to interesujące” finansowanego ze środków programu „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowanej przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Spotkaniu przewodniczył Pan Arkadiusz Prudło.

Celem spotkania było wybranie zestawów do doświadczeń z propozycji znalezionych wcześniej przez uczestników na stronach internetowych (portale aukcyjne, sklepy internetowe, porównywarki cen). Na początku spotkania prowadzący rozdał uczestnikom listy zawierające wszystkie propozycje zestawów, następnie uczestnicy rozpoczęli dyskusję o tym, które zestawy spełnią oczekiwania wszystkich lub większości uczestników.
W procesie selekcji najpierw pogrupowano wszystkie zestawy. Odrzucono te, które były bardzo zbliżone do siebie lub spełniające te same funkcje np. zestawy chemiczne zawierające mniejszą liczbę elementów, lub kilka propozycji mikroskopów. Zasadniczo każdy zestaw miał zarówno swoich zwolenników jak i oponentów, dlatego wybrano metodę akceptacji większością głosów. Na wybór uczestników pewien wpływ miały także ograniczenia budżetowe w ramach projektu.
Ostatecznie jako najlepiej spełniające oczekiwania uczestników i uwzględniające ich wiek wybrano następujące zestawy:     
1.    Laboratorium Chemiczne „Mały Chemik 160 doświadczeń”;
2.    Fontanna cieplna;
3.    Przyrząd do obserwacji obrazu rzeczywistego w zwierciadle wklęsłym;
4.    Zestaw do prezentacji zjawisk optycznych;
5.    Mikroskop BioLight 200 DELTA Optical + preparaty;
6.    Moje Laboratorium – „Energia – 215 Doświadczeń”.

Kolejnym etapem prac będzie wybór najkorzystniejszej cenowo oferty zakupu każdego z w/w zestawów, (przy założeniu, że określony zestaw sprzedaje więcej niż jeden sprzedawca), ustalenie dogodnego terminu dostawy oraz sfinalizowanie transakcji.


Warto podkreślić, że podczas wyboru zestawów, które będą później służyć uczestnikom do poznawania zjawisk z dziedziny fizyki i chemii uczestnicząca w projekcie młodzież rozwijała także umiejętności pracy w zespole, selekcji informacji, prezentowania swoich pomysłów, przekonywania otoczenia do akceptacji swoich propozycji, dążenia do uzyskania kompromisu, racjonalnego gospodarowania przydzielonym budżetem, wyboru optymalnych rozwiązań.
Mamy nadzieję, że podczas kolejnych etapów prac, dzięki realizacji niniejszego projektu wśród uczestników wzrośnie także poziom samodzielności i poczucia odpowiedzialności za powierzone im zadania, otrzymane do dyspozycji przyrządy i preparaty naukowe.