You are currently viewing Projekt „Fizyka i chemia – to interesujące”- spotkanie organizacyjne

Projekt „Fizyka i chemia – to interesujące”- spotkanie organizacyjne

W dniu 18 stycznia 2014 r. w ramach współpracy Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca” ze Szkołą Podstawową im. K. Pułaskiego w Rędzinach – Osiedlu w jej gościnnych progach odbyło się spotkanie organizacyjne dla uczestników projektu pn. „Fizyka i chemia – to interesujące” finansowanego ze środków programu „Równać szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowanej przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży..

Niezbędnych informacji udzielił zebranym nasz przyjaciel i pomysłodawca projektu fizyk Pan Arkadiusz Prudło. W projekcie bierze udział 10 uczestników wybranych spośród podopiecznych Stowarzyszenia „Dar Serca” oraz młodzieży szkolnej spełniających przede wszystkim kryterium wiekowe 13 -19 lat oraz dodatkowo w przypadku osób niepełnosprawnych w procesie rekrutacji brano pod uwagę czy posiadane schorzenie nie uniemożliwia uczestnictwa w warsztatach i przeprowadzania eksperymentów z zakresu nauk fizyki i chemii.  Koordynatorem projektu została Pani Dorota Radecka – wolontariuszka Stowarzyszenia „Dar Serca”, opiekunowie podopiecznych biorących udział w projekcie będą w razie potrzeby pełnić funkcje pomocnicze podczas zajęć. Na pierwszym spotkaniu uczestnicy mieli okazję lepiej poznać się wzajemnie oraz opowiedzieć o własnych dotychczasowych doświadczeniach przy przeprowadzaniu eksperymentów naukowych i swoich oczekiwaniach odnośnie projektu. Udział w projekcie zarówno podopiecznych Stowarzyszenia „Dar Serca” jak i uczniów z gminnych szkół sprawia, że projekt pełni dodatkowo funkcję integracyjną. Metodą głosowania wybrano także te działy fizyki i chemii, które uczestnicy uznali za najbardziej ich zdaniem fascynujące. Ustalone założenia będą miały wpływ na dobór tematu przewodniego warsztatów naukowych, zaproszenie do udziału w projekcie osób posiadających wiedzę i doświadczenie z danego zakresu, a także na plan zwiedzania Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie.  
W miarę trwania kolejnych działań wchodzących w skład projektu zamierzamy publikować kolejne informacje o postępach jego uczestników w odkrywaniu zjawisk z zakresu fizyki i chemii lub ich pogranicza. Dlatego też zapraszamy do systematycznego odwiedzania naszej strony internetowej.