You are currently viewing Podziękowanie za sprzęt rehabilitacyjny

Podziękowanie za sprzęt rehabilitacyjny

Serdecznie dziękujemy Pani Elżbiecie Dobrowolskiej za udostępnienie na rzecz naszego Stowarzyszenia sprzętu rehabilitacyjnego.