Podziękowanie za otrzymany grant w 2012 r.

Podziękowanie za otrzymany grant w 2012 r.

Serdecznie dziękujemy Fundacji Cemex “Budujemy Przyszłość” za otrzymany grant na realizację projektu pt. “Wszyscy Jesteśmy Olimpijczykami”.
Zarząd Stowarzyszenia “Dar Serca”
Close Menu