You are currently viewing Podziękowanie za otrzymany grant w 2012 r.

Podziękowanie za otrzymany grant w 2012 r.

Serdecznie dziękujemy Fundacji Cemex „Budujemy Przyszłość” za otrzymany grant na realizację projektu pt. „Wszyscy Jesteśmy Olimpijczykami”.
Zarząd Stowarzyszenia „Dar Serca”