Podziękowanie dla firmy „Inżynieria”

Serdecznie dziękujemy panu Pawłowi Jędrysikowi właścicielowi firmy „Inżynieria” za: zrozumienie potrzeb osoby niepełnosprawnej i zaangażowanie okazane poprzez oddelegowanie pracownika wraz z odpowiednim sprzętem do wykonania prac, które są pierwszym etapem szeregu działań podjętych z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia „Dar Serca” zmierzających do poprawy warunków mieszkaniowych naszej podopiecznej. Wykonane prace były niezbędne i utorowały drogę do wykonania kolejnych etapów, a poza tym stały się dodatkową motywacją dla osoby na rzecz, której zostały wykonane do zmiany swojej postawy życiowej i wiary w lepsze jutro. Kolejne etapy prac wciąż trwają.‍