You are currently viewing ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

Zarząd Stowarzyszenia „Dar Serca” pragnie z radością poinformować, że nasza organizacja uzyskała po kilkumiesięcznych staraniach status Organizacji Pożytku Publicznego. Nastąpiło to w dniu 14 stycznia, kiedy to został uzupełniony nasz wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym. Tym samym każdy pragnący nam pomóc będzie mógł odliczyć 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia w swojej deklaracji podatkowej. Wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 czy PIT-38.
Informujemy jednocześnie, że na naszej stronie internetowej każdy chętny może zapoznać się uzupełnionym i poprawionym statutem Daru Serca.