You are currently viewing „Niech żyje bal….”

„Niech żyje bal….”

Wieczorem 24 lutego 2017 r. podopieczni Stowarzyszenia „Dar Serca” wraz z opiekunami wzięli udział w balu karnawałowym, który odbył się w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Pułaskiego w Rędzinach – Osiedlu. Na bal przybyli również zaproszeni goście – podopieczni zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia „Prometeus” z Konopisk wraz z Panem Prezesem Waldemarem Trószyńskim oraz podopieczni częstochowskiej Fundacji „Oczami Brata” wraz z opiekunami.

Wszyscy bawili się wyśmienicie a tańcom i hulankom nie było końca. O oprawę muzyczną zadbał profesjonalny DJ pan Maciej Juszczyk, czas w przerwach animowali wolontariusze z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudnikach pod opieką pani pedagog Magdaleny Kolewińskiej – Kołdon. Organizatorem tej imprezy był Zarząd Stowarzyszenia „Dar Serca”.
Dziękujemy za wspólną zabawę wszystkim przybyłym gościom.
Składamy też serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w organizację balu.
Zdjęcia