You are currently viewing KONKURS BARWY WOLONTARIATU 2022

KONKURS BARWY WOLONTARIATU 2022

  • Post category:aktualności
Centrum Wolontariatu „Agape” ogłasza konkurs Barwy Wolontariatu 2022.
Kandydatów do konkursu Barwy Wolontariatu mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, placówki pomocy społecznej, kultury, oświaty
i inne podmioty uprawnione do korzystania z pracy wolontariuszy zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zgłoszenia mogą mogą też dokonać osoby fizyczne.
Wypełniony formularz w wersji papierowej należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Agape” w Częstochowie
ul. Piłsudskiego 41/43 w terminie do 14.11.2022 r.
Do konkursu zgłaszani można zgłaszać wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu oraz grupy wolontariuszy w ramach następujących kategorii:
Kategoria I Wolontariat do 25 roku życia
Kategoria II Wolontariat powyżej 25 roku życia
Kategoria III Koordynator Koła Wolontariatu
Kategoria IV Wolontariat Grupowy
Kategoria V Wolontariat Międzynarodowy
Do pobrania:

Regulamin-Konkursu-Barwy-Wolontariatu-2022-ok

FORMULARZ_BARWY_2022

Za treść odpowiada organizator: link do źródła:

https://agape-czestochowa.org/projekty/konkurs-barwy-wolontariatu-2022/