Jak nam pomóc?

  • Post category:Uncategorized

Nasze motto:

„Dobro raz okazane, zawsze do Ciebie powróci”

Nasza misja:

Wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym w kierunku poprawy jakości życia i zdrowia oraz integracji ze środowiskiem ludzi zdrowych.

Nasza wizja:

Stworzenie równych szans do rozwoju osób niepełnosprawnych, umożliwiających normalne życie, poprzez rozwiązania organizacyjno-prawne, instytucjonalne oraz społeczne.

 

 

Szanowni Państwo,

 

Czy wiecie jak niewiele potrzeba, by pomóc najbardziej potrzebującym? Czy zdajecie sobie sprawę że nawet niewielkie wsparcie osób takich jak Wy pomogło Nam istnieć i działać dalej, realizując nasze założenia i wspierając tych, którzy tego wsparcia naprawdę potrzebują.

Ale może od początku…..

 

Jesteśmy Stowarzyszeniem zajmującym się pomocą i rehabilitacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Rędziny. Trzy lata temu, w 2007 roku, spełniło się jedno z naszych wspólnych marzeń – powstało Stowarzyszenie „Dar Serca”. Od samego początku przyświecał nam jeden cel – pomoc najbardziej wykluczonej z życia społecznego grupie, jaką stanowią osoby niepełnosprawne.

 

Nasza organizacja po trzech latach działania osiągnęła wiele. Obecnie opiekujemy się około czterdziestoma osobami ze znacznym i średnim stopniem niepełnosprawności – przede wszystkim dziećmi i młodzieżą. Organizujemy niezbędną rehabilitację, prowadzimy warsztaty terapii zajęciowej, wspieramy wyjazdy naszych podopiecznych na turnusy rehabilitacyjne.

 

Nasza działalność finansowana jest w całości z pomocy osób prywatnych i firm oraz dzięki pomocy samorządu gminnego. Dlatego zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą.

Każde wsparcie pozwoli Nam sfinansować rehabilitację kolejnej osoby niepełnosprawnej.

Jeśli zechcą Państwo wesprzeć nasze działania wpłaty prosimy kierować na podane konto:

PKO BANK POLSKI S.A. 2 oddział w Częstochowie
nr 64 1020 1664 0000 3602 0462 0284

Za każdy Dar Serca serdecznie dziękujemy!