Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych DAR SERCA  w Rędzinach
jest Organizacją Pożytku Publicznego
Wspomóż nas 1,5%

W imieniu naszych podopiecznych, zarządu Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca”
składamy gorące podziękowania wszystkim, którzy  obdarzyli nas zaufaniem i przekazali 1,5% podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia. Wasza pomoc jest dla nas BEZCENNA.

Prośba o wsparcie 1,5% podatku przy rozliczaniu zeznań podatkowych PIT.

KRS   0000293444

Darowizny pieniężne

W przypadku osób fizycznych próg wynosi maksymalnie 6% uzyskanego dochodu, a w przypadku osób prawnych – do 10% uzyskanego dochodu.

Można dokonać wpłaty na konto bankowe Stowarzyszenia:

PKO Bank Polski S.A  2 oddział w Częstochowie

 64 1020 1664 0000 3602 0462 0284  

Nasze motto:

„Dobro raz okazane, zawsze do Ciebie powróci”

Nasza misja:

Wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym w kierunku poprawy jakości życia i zdrowia oraz integracji ze środowiskiem ludzi zdrowych.

Nasza wizja:

Stworzenie równych szans do rozwoju osób niepełnosprawnych, umożliwiających normalne życie, poprzez rozwiązania organizacyjno-prawne, instytucjonalne oraz społeczne.

 

 

Szanowni Państwo,

 

Czy wiecie jak niewiele potrzeba, by pomóc najbardziej potrzebującym? Czy zdajecie sobie sprawę że nawet niewielkie wsparcie osób takich jak Wy pomogło Nam istnieć i działać dalej, realizując nasze założenia i wspierając tych, którzy tego wsparcia naprawdę potrzebują.

Ale może od początku…..

 

Jesteśmy Stowarzyszeniem zajmującym się pomocą i rehabilitacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Rędziny. Trzy lata temu, w 2007 roku, spełniło się jedno z naszych wspólnych marzeń – powstało Stowarzyszenie „Dar Serca”. Od samego początku przyświecał nam jeden cel – pomoc najbardziej wykluczonej z życia społecznego grupie, jaką stanowią osoby niepełnosprawne.

 

Nasza organizacja po trzech latach działania osiągnęła wiele. Obecnie opiekujemy się około czterdziestoma osobami ze znacznym i średnim stopniem niepełnosprawności – przede wszystkim dziećmi i młodzieżą. Organizujemy niezbędną rehabilitację, prowadzimy warsztaty terapii zajęciowej, wspieramy wyjazdy naszych podopiecznych na turnusy rehabilitacyjne.

 

Nasza działalność finansowana jest w całości z pomocy osób prywatnych i firm oraz dzięki pomocy samorządu gminnego. Dlatego zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą.

Każde wsparcie pozwoli Nam sfinansować rehabilitację kolejnej osoby niepełnosprawnej.

Jeśli zechcą Państwo wesprzeć nasze działania wpłaty prosimy kierować na podane konto:

PKO BANK POLSKI S.A. 2 oddział w Częstochowie
nr 64 1020 1664 0000 3602 0462 0284

Za każdy Dar Serca serdecznie dziękujemy!

Dodaj komentarz