You are currently viewing Informacja o warsztatach plastycznych 2017

Informacja o warsztatach plastycznych 2017

  • Post category:aktualności

Informujemy, że w każdy poniedziałek  w godz. od 16.00 do 18.00 w biurze stowarzyszenia odbywają się warsztaty plastyczne.
Celem zajęć jest:

– Rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i twórczego myślenia.
– Zapoznanie z różnymi technikami plastycznymi.
– Wdrażanie do samodzielności, odpowiedzialności i umiejętności planowania działań na miarę indywidualnych możliwości .
– Wdrażanie do współpracy w grupie i wzajemnej pomocy.
– Doskonalenie sprawności manualnej i percepcyjnej.
– Doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami, materiałami plastycznymi.
– Wzmacnianie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły.
– Tworzenie życzliwej i przyjaznej atmosfery na zajęciach.
–  Zaspokojenie potrzeb akceptacji, bezpieczeństwa.

Serdecznie zapraszamy I

Zarząd Stowarzyszenia „Dar Serca”