Informacja o terminie Walnego Zebrania

Informujemy Członków Stowarzyszenia „Dar Serca”, że w dniu 20 kwietnia 2012 r. (tj. piątek) o godz. 17.00 , w Szkole Podstawowej im. K. Pułaskiego w Rędzinach ul. Działkowiczów 3 odbędzie się Walne Zebranie Członków.

Zarząd Stowarzyszenia „Dar Serca”.